GENERALFORSAMLINEGN 2021

Årets generalforsamling er grundet Coronasituationen udsat, og forventes afviklet i oktober måned. Mvh Bestyrelsen

Uddrag fra vedtægterne §10.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig
meddelelse til de valgte repræsentanter for storparcellerne og parcelforeningerne. Den
enkelte storparcel/parcelforening er pligtig til at oplyse grundejerforeningens bestyrelse om
navn og adresse på de valgte repræsentanter.


Er i tvivl om vi har jeres mails så kontagt bestyrelsen på 

Fakta om grundejerforeningen:


Grundejerforeningen er ansvarlig for Veje, stier og fælles arealer i delområde 10, 11 og 12 i Aarhus kommunes lokalplan 366, der omfatter området mellem Randersvej, Skejby Busvejen, Skejbyvej og Skejbygårdsvej.

Områdestørrelse:   ca. 46 HA

Længden af veje der vedligeholdes af grundejerforeningen: 4.577,4 meter eller 19.453,95 m2

Længden af stier der vedligeholdes af grundejerforeningen: 1987,7 meter eller 4.472,33 m2

Samlet asfalt areal der vedligeholdes: 6.565,1 meter eller 23.926,28 m2

Delområder: 12 (hvor grundejerforeningen ejer 3 delområder (X, XI og XII)

Storparceller: 39 

Antal bolig m2:  106.817 m2

Antal boliger:  1.616 enheder

Kontingent pr. m2:  6,50 på årsbasis (2020).