Generalforsamling

Grundejerforeningens Ordinære Generalforsamling 2018, vil blive afholdt den
24. april i Skelager Kirkes Sognegård.
Indkaldelsen vil blive udsendt senere og ligeledes blive offentliggjort på denne side.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan sendes på mail til
nyskejby@nyskejby.dk

Comments are closed.