Fællesareal

Århus Kommune anlægger en ny cykelsti på Skejbygårdsvej, som det fremgår af vedhæftede tegning.
Cykelstien bliver ensrettet på begge sider af Skejbygårdsvej. Samtidig med dette arbejde
bliver buslommerne udvidet. Arbejdet med projektet er startet.

cykelsti

 

I forbindelse med en ændring i fjernvarmesystemet i Skejby, skal der lægges en ny ledning ved Skejbygårdsvej. Dette arbejde påbegyndes før den den egentlige start på cykelstierne.

Comments are closed.