Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 1 Formand og 1 næstformand, samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden er valgt af Generalforsamlingen for en 2 årig periode, men kan genvælges.

De resterende bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for en periode af 2 år, men således at de afgår på skift, genvalg kan dog finde sted. Det betyder at der et år vælges 3 medlemmer, hvoraf den ene er formanden og det efterfølgende år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Næstformanden vælges af den sidende bestyrelse, efter der har været afholdt Ordinær Generalforsamling. Hvert år vælges der 2 bestyrelsesuppleanter .

Comments are closed.